دایره المعارف اسلام پدیا » تألیفات شیخ صدوق
منوی اصلی

آثار علمی شیخ صدوق

یکی از شخصیت ها و عالمان بزرگ شیعه امامیه که دارای تألیف بسیار زیاد بوده‌، شیخ صدوق است؛ به عنوان مثال وی هنگام‌ حضور در ایلاق‌،[۱] حدود سال‌ ۳۶۸ قمری به‌ گفته خودش،‌ بالغ‌ بر ۲۴۵ تألیف‌ داشته‌ است‌.[۲] ‌ برخی از آثار علمی ایشان که به زیور چاپ آراسته شده اند عبارتند از: الاعتقادات‌، […]

ادامه مطلب