دایره المعارف اسلام پدیا » تأثیر پذیری معتزله از شیعه
منوی اصلی

ادعای تاثیر پذیری شیعه از معتزله

از نخستین شخصیت ها[۱] که مسئلۀ تأثیر پذیری شیعه از معتزله را طرح نموده، خیاط معتزلی م. ۳۰۰ هـ. است. او در کتاب “انتصار” خویش می گوید: “اما جمله قول الرافضه فهو: ان الله عزوجل ذو قد و صوره و حد یتحرک و یسکن و یدنو و یبعد و یخف و یثقل… هذا توحید الرافضه […]

ادامه مطلب