دایره المعارف اسلام پدیا » تأثیر شیخ طوسی
منوی اصلی

اثرات شیخ طوسی بعد از او

آنچه از آثار؛ مانند حوزه علمیه نجف، کتاب ها و … از وی باقی مانده نشانی از اثرات بعد از او می باشد. وقتی گفته می شود، مجتهدان و علما، سال های طولانی بعد از رحلت آن بزرگوار همچنان تابع فتاوای ایشان بوده اند، این همان اثری است که او بر آیندگانِ بعد از خود […]

ادامه مطلب