بیست و پنجم محرم شهادت امام سجاد

شهادت امام سجاد (زین العابدین) (علیه السلام)
همان طور که در روز تولد امام زین العابدین (علیه السلام) میان مورّخان اختلاف هست، در روز و سال شهادت او نیز اختلاف وجود دارد. دامنه این اختلاف از سال 92 تا سال 100 هجری قمری است. اما آنچه از همه مشهورتر است، یکی سال… اطلاعات بیشتر