دایره المعارف اسلام پدیا » بچه های حضرت الیاس
منوی اصلی

فرزندان الیاس پیامبر (علیه السّلام)‏

‏پس از تفحص و جست وجوی فراوان در منابع تاریخی، تفسیری و روایی مطلب قابل استنادی که گویای تعداد فرزندان دختر و پسر آن حضرت باشد،  یافت نشد. البته در برخی از کتب تفسیری حضرت یونس (علیه السلام) را به عنوان فرزند آن حضرت ذکر کرده اند.[۱] [۱]. بروجردى، سید محمد ابراهیم، تفسیر جامع، ج […]

ادامه مطلب