دایره المعارف اسلام پدیا » بنی اسرائیل
منوی اصلی

سوره بنی اسرائیل

سوره هفدهم قرآن “سوره بنی اسرائیل “است که دارای ۱۱۱(صد و یازده) آیه است. این سوره به “سوره اسراء” (به کسر همزه که مصدر باب افعال است) و “سوره سبحان” نیز مشهور است. علت نام گذاری این سوره به “بنی اسرائیل” از آن روست که احوال بنی اسرائیل در این سوره بیان شده و به […]

ادامه مطلب
  • صفحه 2 از 212