دایره المعارف اسلام پدیا » بنی اسرائیل و تکذیب انبیا
منوی اصلی

بنی اسرائیل و نافرمانی از پیامبران و تکذیب و کشتن آنان

عصیان و سرپیچی در مقابل پیامبران و دستورات الهی، رفتار بسیار ناپسند و مذمومی است که به اعتقاد مفسران و دانشمندان معارف دینی از شاخصه های قوم یهود است. داستان «گاو بنی اسرائیل»[۱] در قرآن، نمونه بسیار روشن و آشکاری است که این گفته را تائید می کند. تکذیب رسالت انبیاء و حتی کشتن پیامبران […]

ادامه مطلب