دایره المعارف اسلام پدیا » بلال و خلافت
منوی اصلی

بلال حبشی و مسئلۀ خلافت

در این مقال کوتاه به دو مورد از برخوردهای بلال حبشی با مسئله خلافت، اشاره می شود: ۱٫ در تاریخ آمده است که «بلال از بیعت با ابوبکر خودداری کرد؛ از این رو عمر او را سرزنش کرد و گفت: این گونه پاداش ابوبکر را می دهی که تو را از بردگی آزاد کرد و […]

ادامه مطلب