دایره المعارف اسلام پدیا » بقای نفس
منوی اصلی

تجرد نفس

حکما و متکلّمان از نظر عقلی نفس انسان را مجرد می دانند و بر این سخنشان دلایلی ارائه می کنند که بیان می کنیم. ۱٫ نفس کلیات را ادراک می کند، و کلی مجرد است، پس محل آن هم باید مجرد باشد. ۲٫ نفس بر اموری قدرت دارد که جسمانیات بر آن قدرت ندارند مانند: […]

ادامه مطلب

ادله نقلى بر بقاى روح و نفس

در قرآن کریم در بارۀ چگونگی نفس و روح انسان پس از مرگ آیات متعددی وجود دارد که متکلمان اسلامی در ذیل مبحث معاد جسمانی آن ها را به طور مفصل بیان و بر طبق آن استدلال آورده اند. از جملۀ این آیات می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱٫ از سوره زمر آیه […]

ادامه مطلب

دلایل عقلی بقاى نفس بعد از موت بدن

در بارۀ نفس و کیفیت آن مباحث گسترده ای در کلام و فلسفۀ اسلامی مطرح شده و دلایل نقلی و عقلی متعددی در این باره ارائه شده است.. یکی از مباحث مطرح شده در باب نفس، کیفیت آن پس از مرگ انسان است. البته این بحث در واقع یکی از مسائل معاد جسمانی است که […]

ادامه مطلب