دایره المعارف اسلام پدیا » بطلان
منوی اصلی

بطلان وضو در وسط نماز

اگر انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره مى ریزد یا نمى تواند از بیرون آمدنِ غائط یا باد معده خوددارى کند؛ یا، از اول وقت نماز تا آخر وقت به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا مى کند و یا نمی کند. در صورت اول: باید نماز را در وقتى که […]

ادامه مطلب