بزرگان قم

مشاهیر برجسته قم
صفحات درخشان قم مملو از نام عالمان، محدثان، فقها و مفسرانی است كه سرآمد روزگار بودند. تقوا و پاكی ایشان به همراه خدمات عظیم علمی و تلاش پیرامون حفظ و نشر علوم اهل بیت (علیهم السّلام) آن بزرگان، هنوز هم در آسمان علم و تمدن… اطلاعات بیشتر