دایره المعارف اسلام پدیا » برهان صدیقین
منوی اصلی

براهین اثبات وجود خدا

عده ای وجود خدا را بدیهی و بی نیاز از استدلال شمرده اند؛[۱] گروهی وجود او را اثبات ناپذیر پنداشته اند؛[۲] و دسته سوم برای اثبات هستی وی، به دلیل یا دلایلی تمسک جسته اند. بر اساس تقسیمی عقلی، می توان براهین اثبات وجود خدا را بر سه قسم دانست: الف. ادله ای که تنها […]

ادامه مطلب

برهان صدیقین

برهان صدیقین (که از نوع دوم برهان انٌی می باشد)، برهانی است که برای اثبات حق تعالی از خود ذات حق به ذات حق استدلال می شود و از چیزی غیر از حق تعالی بر ذات او استدلال نمی شود، با توجه به مفهوم واژۀ صدیق، شاید علت نامگذاری این برهان به صدیقین، یکی از […]

ادامه مطلب