دایره المعارف اسلام پدیا » برخورد منفعلانه صادق
منوی اصلی

سیره سیاسی امام صادق (ع)

با توجه به موقعیت زمانی امام صادق (ع)، عمده فعالیت آن حضرت، علمی و در عرصه فرهنگ و دانش و تربیت شاگردان در علوم مختلف بوده است، به همین دلیل فقه شیعه به فقه امام جعفر صادق و مذهب شیعه به مذهب جعفری شهرت یافته است، امّا این مسأله موجب نشد تا ایشان از وضعیت […]

ادامه مطلب