دایره المعارف اسلام پدیا » برخوردها و روش های انجمن حجتیه
منوی اصلی

افکار و عقاید انجمن حجتیه

بعضی از افکار و عقاید انجمن حجتیه که از منابع مربوط جمع آوری شده است به شرح زیر می باشد: ۱٫ با توجه به تبصره ۲ از ماده دوم که در سال ۱۳۳۵ تدوین و تصویب شد به هیچ وجه انجمن در امور سیاسی مداخله نخواهد داشت؛ چون دخالت در سیاست زیبنده پیشوایان دینی نیست. […]

ادامه مطلب