برائت از غالیان

نگاه ائمه (ع) راجع به غلات
اگر در روایات صحیح شیعه جست و جو کنیم و قدری در سخنان اهل بیت (ع) پیرامون این انحراف تأمل نماییم درخواهیم یافت که هیچ کس به اندازه امامان شیعه به تبیین انحراف و مبارزه با این جریان نپرداخته است. امیر المؤمنین (ع) می فرماید:… اطلاعات بیشتر