بداء و تهمت به شیعه

بداء و تهمت به شیعه

بداء و تهمت ناروا به شیعه
مخالفان شیعه و پیروان اهل بیت (علیهم السلام)، با تفسیرهای مغرضانه و نادرست از اعتقاد شیعه به «بداء» نسبت‌های ناروایی به آنها داده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود: خیاط، یکی از سران معتزله اقوالی را به شیعه نسبت داده، آن گاه می گوید:… اطلاعات بیشتر