دایره المعارف اسلام پدیا » بداء تشریعی
منوی اصلی

انواع بداء

نظر به این که بداء در اصطلاح عبارت است از: حکم به وجود اشیاء و اراده ایجاد آن طبق مصلحت، محو حکم و ایجاد چیزی در شرایط خاص و زمان معینی، زیاده و نقصان در صورتی است که قضای حتمی و اراده قطعی الهی بر آن تعلق نگرفته باشد.[۱] بر این اساس یک وقت تغییر […]

ادامه مطلب