دایره المعارف اسلام پدیا » بداء از منظر علمای اهل سنت
منوی اصلی