دایره المعارف اسلام پدیا » بداء از دیدگاه علمای سنی
منوی اصلی