بداء از دیدگاه دانشمندان اسلامی

مفهوم اصطلاحی بداء از دیدگاه علمای اسلام
با توجه به منزه بودن ذات اقدس الهى از هرگونه جهل و نقص از يک سو و اسناد بداء به خداوند در متون دينى از سوى ديگر، زمينه‌اى فراهم شده تا مسئله بداء به طور گسترده از سوی دانشمندان اسلامی در منابع كلامى و تفسيرى… اطلاعات بیشتر