searchicon
بانوان

بانوان

زن
مفهوم‌شناسی زن به انسان ماده «زن» می‌گویند، که در مقابل آن واژه مرد قرار می‌گیرد، و نیز به معنای جفت مرد می‌آید که در عربی به آن زوجه می‌گویند.[1] زنان نمونه در تاریخ در میان اولیاء و صالحان، زنانی بوده اند که در طول تاریخ… اطلاعات بیشتر
بانوان مجتهده
با توجه به این که در جامعه اسلامی زنان و بانوانی بوده اند که در حوزه های علمیه به درجه اجتهاد نائل شده اند؛ لذا در این گفتار نام دو نفر از آنها را بیان می کنیم. ممکن است بانوان زیادی به درجه اجتهاد رسیده… اطلاعات بیشتر