searchicon
باطنیه

باطنیه

اسماعیلیه
چکیده مقاله فرقه اسماعیلیه «اسماعیلیه» یکی از فرقه‌های شیعی است كه پس از رحلت امام صادق (علیه السلام)، در سال 148 قمری در كوفه، بر سر جانشینی آن حضرت، از امامیه (شیعیان 12 امامی) جدا شدند. فرقه اسماعیلیه از امام علی (علیه السلام) تا امام… اطلاعات بیشتر
چکیده مطالب دروزیه
دروزیه فرقه‌ای از گروه «باطنیه» (فرقه اسماعیلیه) هستند که عقایدشان سری است و در کوه‌های لبنان، حوران و حلب سکونت دارند. فرقه‌هایی؛ مانند «معنیون»‏ و «شباشیه»‏ را به دروزیه منسوب دانسته‌اند. دروزیان در بین خود به دو دسته عقّال و جهّال تقسیم می‌شوند. عقّال که… اطلاعات بیشتر
فروع دین نزد  اسماعیلیه
اسماعیلیه در باب امهات فروع دین و شریعت با سایر مسلمانان اختلافی ندارند، جز آن که برای هر حکم فرعی، ظاهر و باطنی معتقدند؛[1] به عنوان نمونه: آنان طهارت را به تبری جستن از مذاهب مخالف باطنیه، تیمم را به فراگیری دانش از کسی که… اطلاعات بیشتر
اسماعیلیه و باطنی‌گری
یکى از اساسى‌ترین ویژگى‌هاى اسماعیلیه تأکید فراوان آنها بر باطن دین است، به نحوى که یکى از معروف ترین نام‌هاى آنها «باطنیه» است و اکثر مخالفانِ آنها، با این نام به ردّ آنها پرداخته‌اند. غزالى در «فضایح الباطنیّة»، محمد بن حسن دیلمى در «قواعد عقاید… اطلاعات بیشتر
وجه نام‌گذاری فرقه اسماعیلیه
«اسماعیلیه»، نام عمومی فرقه‌هایی است که پس از امام جعفر صادق (علیه السلام)، به امامت فرزند مهترش؛ اسماعیل یا نوه‌اش؛ محمد بن اسماعیل اعتقاد دارند.[1] به زعم این فرقه، امام صادق (علیه السلام)  ابتدا بر امامت فرزند ارشد و بزرگ خود؛ اسماعیل تصریح کرده بود… اطلاعات بیشتر
مذهب کلامی شیعه اسماعیلیه
یکی از فرقه های معروف شیعه، فرقه اسماعیلیه است. این فرقه، تاریخی بسیار پر ماجرا دارد و انشعابات گوناگونی در آن پدید آمده است؛ بدین جهت بحث پیرامون عقاید و تطورات تاریخی آن پیوسته مورد توجه محققان و نحله شناسان قرار داشته است. برای آشنایی… اطلاعات بیشتر