دایره المعارف اسلام پدیا » ایمان فاطمه بنت اسد
منوی اصلی

اسلام فاطمه بنت اسد (علیها السلام)

هر کدام از سیره­­نویسان که به شرح حال فاطمه بنت اسد (علیها السلام)، پرداخته است، او را از نخستین زنان مسلمان برشمرده است.[۱] «ابن ابی­­الحدید» روایت کرده است که فاطمه بعد از ده تن اسلام آورد و او نفر یازدهم بود.[۲] [۱]. ر.ک: ابن صباغ مالکی، على بن محمد، الفصول المهمه فی معرفه الأئمه علیهم […]

ادامه مطلب