دایره المعارف اسلام پدیا » ایام حیض
منوی اصلی

نزدیکی در ایام حیض

از جمله چیزهایی که بر فرد حائض حرام است؛ جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند. و در دبر زن […]

ادامه مطلب

جلو انداختن ایام حیض

زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است.[۱] همچنین زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پیش از […]

ادامه مطلب

ایام استظهار حیض

استظهار این است که زن، خود را حائض به شمار آورد، به احکام حائض رفتار نموده، عبادت را ترک و از محرمات حائض اجتناب کند تا وضعش روشن شود. البته استظهار درباره زنی که عادتش مرتب است و هیچ از نظر عدد تخلف ندارد مشروع نیست.[۱] آن قسم از زنانی که عادت معین دارند و […]

ادامه مطلب

ناسیه

ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند باید روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد تا ده روز حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد واکر نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیض دهد بنا بر احتیاط واحب باید هفت […]

ادامه مطلب

مبتدئه

مبتدئه زنی است که نخستین بار حیض می شود. اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون هایی که دیده یک جور باشد، باید عادت خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۹۱، م ۴۹۶٫

ادامه مطلب

مضطربه

مضطربه به زنی می گویند که چند ماه خون دیده، ولی عادت معینی پیدا نکرده، یا عادتش به هم خورده و عادت منظم تازه ای پیدا نکرده است.[۱] یکی از مواردی که زن خونریزی نامنظم دارد و در ماه چندین بار لک می بیند، عمل جلوگیری از بارداری می باشد که تکلیف او نسبت به […]

ادامه مطلب

عادت عددیه

زنی که عادتش در هر ماه از نظر عدد روزها یکسان و از نظر زمان متفاوت است. به این صورت که شمار روزهایى که خون مى‏بیند یکسان است، امّا زمان آنها متفاوت مى باشد؛ مثل آن که در ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون می بیند.[۱] [۱]. […]

ادامه مطلب

عادت وقتیه

عادت وقتیه به زنی می گویند که عادتش در هر ماه در یک زمان معین است، ولی عددش متفاوت است؛ مثلا در اوّل هر دو ماه خون مى‏بیند، ولی در یک ماه پنج روز و در ماه دیگر هفت روز.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۲۷۰، م   ۴۷۸٫

ادامه مطلب

عادت وقتیه و عددیه

زنی که وقت و عدد عادتش در هر ماه یکسان است. و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض می بیند و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد؛ مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون […]

ادامه مطلب

اقسام حائض

زنان حائض با توجه به روزهای عادتش به چند بخش تقسیم می شوند، که شخص حائض لازم است بنا بر حالت حیض خود، به مسائل همان قسم عمل نماید. زن حائض یا صاحب عادت است یا غیر صاحب عادت. صاحب عادت به عادت وقتیه و عددیه، عادت عددیه و عادت وقتیه و غیر صاحب عادت […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 212