دایره المعارف اسلام پدیا » اوضاع ورزشی و رفاهی یمن
منوی اصلی

اوضاع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، ورزشی و رفاهی یمن

یمن کشوری با بافتی ساده و در عین حال پیچیده است. علت ساده بودن بافت آن؛ این است که فرهنگ غالب در این کشور مبتنی بر قبیله گرایی و ملزومات خاص جامعه ساده قبیله ای است. دلیل پیچیده بودن آن؛ این است که این جامعه به ظاهر ساده، شکاف ها و گسل های عمده ای […]

ادامه مطلب