دایره المعارف اسلام پدیا » اهمیت صبر
منوی اصلی

اهمیت صبر

عام ترین و مهم ترین صفت انسانی بازدارنده، «صبر» است. امام صادق (ع) می فرماید: “صبر نسبت به ایمان مانند سر است در مقابل تن، تن بى‏سر بقایى ندارد و ایمان بدون صبر نیز، ارزشى نخواهد داشت”.[۱] در حقیقت پشتوانۀ همۀ برنامه‏هاى سازندۀ فردى و اجتماعى، همان شکیبایى و استقامت است و اگر آن نباشد […]

ادامه مطلب