دایره المعارف اسلام پدیا » اهمیت تاریخ
منوی اصلی

تاریخ در روایات

در باره تاریخ و اهمیت مطالعه آن و تفکر در حالات گذشتگان، در روایات فراوان سفارش شده است؛ چرا که مطالعه و تفکر در تاریخ و سرگذشت پیشینیان؛ باعث عبرت و درس گرفتن از راه و رسم آنان برای ترسیم برنامه های آینده خواهد بود. این موضوع به ویژه در سخنان امام علی (ع) برجستگی […]

ادامه مطلب

تاریخ در قرآن

نقل بخش هاى مهم تاریخ و آگاهى دادن به آن، یکى از شیوه هاى تربیتى است که قرآن نیز در مناسبت های متعددی به نقل آن پرداخته است. از جمله مواردی که در قرآن بسیار روی آن تکیه شده سرگذشت پیامبران (ع) است؛ زیرا بیان سرگذشت پیامبران (ع) اثرات تربیتى دارد، و در این راستا، […]

ادامه مطلب