دایره المعارف اسلام پدیا » انگلیس و فرقه بابیه
منوی اصلی

استعمار انگلیس و فرقه بابیه

از آن‌جا که استعمار با ایجاد اختلاف و آشوب در میان ملل مختلف و مسلمانان بهره‌برداری می‌کند و این روش همه استعمارگران است و فرقی نمی‌کند که استعمار روس باشد، یا انگلیس، یا فرانسه، یا آمریکا و…، بعضی نوشته‌اند: در جریان «باب»، انگلیس نیز علی‌محمد باب و پیروانش را در راه مقاصد شومشان کمک و […]

ادامه مطلب

نقش استعمار در پیدایش فرقه بابیه

در پیدایش فرقه بابیه، رد پای استعمار و عوامل آنها مشاهده می شود. پس از رویداد تاریخی جنبش معروف تنباکو و پیروزی مردم به رهبری مرجع بزرگ جهان تشیع؛ حضرت آیت‌الله سید میرزا حسن شیرازی، توجه قدرت‌های استعماری زمان، به کاربرد و کارایی مذهب و عالمان مذهبی، سخت مشغول شد؛ به همین جهت، از آن […]

ادامه مطلب