انسان

هدف از خلقت انسان
هر یک از اسما و صفات الاهی، چه آنها که به ذات بر می گردند و به مقتضای بساطت وجود واجب تعالی عین ذات او هستند، مانند صفاتی چون: علم، قدرت ، قیومیت، مالکیت و حاکمیت خداوند و چه آنها که به فعل منسوب اند… اطلاعات بیشتر
مراحل خلقت و آفرینش انسان
واژه انسان یا از ماده «انس» است، از آن جهت که انسان ها با یکدیگر یا با هر چیزی مأنوس می شوند و لذا می گویند: انسان مدنی بالطبع است، چون طبعاً حال انس گرفتن در انسان قوی است. و یا از ماده «نسیان» و… اطلاعات بیشتر
فلسفه خلقت و آفرینش
خداوند وجودى بى نهايت است و همه‏ى كمال‏ها را دارا ست و آفريدن (ايجاد كردن) فيض است و خداوند فياض است. كمال فياضيت او اقتضا مى‏كند كه هر چه را لايق آفريده شدن است بيافريند. پس خداوند آفريد، چون فياض است؛ يعنى هدف و چرايى… اطلاعات بیشتر
کرامت
معنای کرامت كرامت به معناى دورى از پستى و فرومايگى است و روح بزرگوار و منزّه از هر پستى را كريم گويند.[1] لئيم ضد كريم است.[2] لئامت و دنائت به يك معنى است و لذا دنائت در برابر كرامت و دنى در مقابل كريم است.[3]… اطلاعات بیشتر
پاداش انسان‏هاى كريم
اميرالمؤمنين على (ع) می فرماید: خدا شما را به پرهيزكارى سفارش كرد و آن را نهايت خشنودى خود و خواستش از بندگان قرار داده است. پس بترسيد از خدايى كه در پيشگاه او حاضريد و اختيار شما در دست او است و همه حركات و… اطلاعات بیشتر
راه رسيدن به مقام كرامت
براى رسيدن به قلّۀ بلند كرامت باید به سلاح پرهيز از گناه و دنياطلبى و هوى و هوس، و در يك كلمه به سلاح تقوا مجهّز گشت. به فرمودۀ اميرالمؤمنين على (ع): كرامت بدون تقوا حاصل نمى‏شود.[i] خداوند در قرآن می فرماید: با كرامت‏ترين (گرامى‏ترين)… اطلاعات بیشتر
چیستی کرامت
بیان شد که كرامت، بزرگوارى و دورى از هر پستى و فرومايگى است. اگر به این فرمودۀ رسول مكرم اسلام (ص) توجه کنیم که دوستى دنيا ريشه هر معصيت و ابتداى هر گناه است.[1] و اینکه دنيا، دنيا ناميده شد چونكه بى مقدارتر از هر… اطلاعات بیشتر
نگاه به دستان هنگام دعا کردن
در بارۀ این موضوع بیان چند نکته لازم است. اول. در دعا لازم است که انسان با حالت تضرع و ابتهال درخواستش را بیان کند. دوم. مستحبّ است در قنوت، انسان دست ها را رو به آسمان و پهلوى هم و در مقابل صورت و… اطلاعات بیشتر
دعای جوشن كبير و آفريده شدن انسان از آب
از امام زین العابدین و ایشان از پدر بزرگوارش امام حسین و ایشان از رسول اکرم (ص) نقل کرده اند که دعای شریف جوشن کبیر را حضرت جبرئیل (ع) برای پیامبر گرامی (ص) آورد. پیامبر گرامی (ص) در یکی از غزوات جوشن و لباس نظامی… اطلاعات بیشتر
عقل
معنا و حقیقت عقل در بارۀ معنای لغوی عقل گفته شده است که عقل از «عقال» گرفته شده است؛ و «عقال» به معنای طنابی است که به وسیلۀ آن زانوی شتر سرکش را می بندند و به این دلیل به عقل، عقل می گویند که… اطلاعات بیشتر