دایره المعارف اسلام پدیا » انسان شناسی
منوی اصلی

انسان از نگاه عرفانی

یکی از اقسام انسان شناسی، انسان شناسی عرفانی است که از عالی ترین و عمیق ترین مباحث علمی و معرفتی در عالم دین، دانش الاهی و بشری است و نقش عرفان الاهی در این زمینه بسیار مهم و کارآمد است؛ زیرا در عرفان از راه شهود و علم حضوری به مطالعه و بحث و بررسی […]

ادامه مطلب

انسان از دیدگاه فلسفه اسلامی

انسان از مقامات چهارگانۀ روح، قلب، خیال، طبع برخوردار است. با این توضیح که، نفس ناطقه انسانی را از آن جهت که مبدأ حرکت و سکون است به آن «طبع»؛ و به اعتبار این که مبدأ براى ادراکات جزئی است «نفس»؛ و به لحاظ این که مبدأ براى ادراکات کلی تفصیلی است «قلب»؛ و به […]

ادامه مطلب

ماهیت انسان در روایت

مطابق با روایات اسلامی انسان ها بر فطرت پاک و الهی متولد می شوند. رسول اکرم ‏(ص) می فرماید: « کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَهِ»؛ هر فردى بر فطرت (الهى) متولد مى شود.[۱] این مقاله نیاز به تکمیل دارد. [۱]. کلینى، کافى، ج ۲، ص ۱۲، ح ۴، چاپ دوم، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۲ش.

ادامه مطلب

ماهیت انسان در قرآن

از نگاه قرآن انسان موجودى است که از یک سو فطرتى الهى و از سوى دیگر، طبیعتى مادى دارد، فطرت او را به سمت معارف بلند، معنویات، و خیرات دعوت مى کند و طبیعت او را به حضیض مادیّت، شهوات و شرور فرا مى خواند. حیات انسان صحنه مبارزه دائم بین طبیعت و فطرت او […]

ادامه مطلب

انسان شناسی اسلامی

انسان ‏شناسى اسلامى تصویرى است که اسلام از انسان عرضه مى کند. در مورد حقیقت انسان، دو دیدگاه قابل طرح است. یکى این که گوهر آدمیان امر یگانه اى است و تفاوت هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى موجود بین آنها به پوسته ها و عوارض مرتبط است. در مقابل، این دیدگاه وجود دارد که […]

ادامه مطلب

انسان شناسی فارابی

فارابی معتقد است که بشر برای بقا و دست یابی به کمالات انسانی خویش نیازهایی دارد که به تنهایی از عهدۀ تدارک آنها برنمی آید؛ در واقع تأمین نیازهای انسان در گرو تشکیل جامعه ای است که هریک از اعضای آن عهده دار برطرف کردن بخشی از این نیازها شود. از این رو آدمی بر […]

ادامه مطلب