دایره المعارف اسلام پدیا » اندیشمندان و محمد نفس زکیه
منوی اصلی

محمد بن عبدالله (نفس زکیه) از دیدگاه اندیشمندان

اندیشمندان و علمای برجسته اسلام نظرات متفاوتی نسبت به محمد نفس زکیه و قیام او دارند که در این مقال بسیار مختصر اشاره کوتاهی به برخی از این نظرا ت می‌شود: سید بن طاووس در کتاب اقبال الاعمال به دفاع از عبدالله محض و قیام فرزندش محمد بن عبدالله نفس زکیه پرداخته و می‌نویسد: «آنها […]

ادامه مطلب