searchicon
اندیشمندان اهل سنت و حسین بن علی شهید فخ

اندیشمندان اهل سنت و حسین بن علی شهید فخ

حسین بن علی شهید فخ از دیدگاه اندیشمندان اهل سنت
همان طور که از پیش گفته شد آن عده از اهل سنت؛ مانند اهل حدیث که خلافت تمام خلفا؛ اعم از حق یا باطل را شرعی می‌دانند و قیام در مقابل آن را مجاز نمی‌شمارند، طبعاً چنین قیام‌هایی را نیز جایز نمی‌دانند. امّا از میان… اطلاعات بیشتر