دایره المعارف اسلام پدیا » انجمن حجتیه قبل از انقلاب اسلامی ایران
منوی اصلی

انجمن حجتیه قبل از انقلاب اسلامی ایران

حکومت پهلوی از فعالیت انجمن حجتیه ممانعت نمی کرد؛ زیرا اعضای این انجمن از یک سو کاری به سیاست نداشتند و خطری برای رژیم به حساب نمی آمدند و از طرفی نیز می توانستند بستری برای مبارزه با رشد کمونیسم باشند.[۱] از این رو رئیس واحد اطلاعات دستگاه امنیت کشور در نامه ای اینگونه نوشت؛ […]

ادامه مطلب