دایره المعارف اسلام پدیا » انتخاب مستقیم ولی
منوی اصلی

ولایت فقیه و مردم در نظریۀ انتصاب

على رغم پذیرش نظریۀ انتصاب[۱]، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[۲] توضیح مطلب آن که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزۀ وظایف فردى، […]

ادامه مطلب