دایره المعارف اسلام پدیا » امّ
منوی اصلی

جمع آوری قرآن

کیفیت جمع آوری قرآن یکی کردن مصاحف ترتیب نزول قرآن اعتبار تدوین و جمع آوری قرآن اولین نسخه قرآن کیفیت جمع آوری قرآن درباره زمان جمع قرآن دو دیدگاه مهم وجود دارد: أ- قرآن در زمان خود پیامبر (ص) و با نظارت آن حضرت و در پرتو هدایت الاهى جمع آورى شده، هر چند خود […]

ادامه مطلب

اولین نسخه قرآن

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) عده ای از صحابه به جمع آوری قرآن پرداختند. از جمله: عبدالله بن مسعود، مقداد بن أسود و ابوموسی اشعری.[۱] صحابه بر حسب دانش و شایستگی خود به جمع آوری آیات و مرتب کردن سوره های قرآن دست زدند و هر یک آن را در مصحف خاص خود گرد […]

ادامه مطلب