دایره المعارف اسلام پدیا » امتحانات حضرت اسحاق
منوی اصلی

ابتلائات و امتحانات اسحاق نبی الله (علیه السلام)

ابتلاء و امتحان انسان یک سنت ثابت و استثناء ناپذیر الهی است و خداوند همه انسان ها را در همه زمان ها می آزماید. انسان مؤمن در این دنیا، همواره در حال آزمون است؛ زیرا امتحان خداوند، مشروط به زمان و حالت خاصی نیست. سختی و راحتی، بیماری و تندرستی، فتح و فرار، فرج و […]

ادامه مطلب