دایره المعارف اسلام پدیا » امام کاظم و مهدی عباسی
منوی اصلی

امام کاظم(ع) و مهدی عباسی

نظر به این که حکام ستم­گر، امامان معصوم (ع) را مانع کار خود و دشمنان خویش محسوب می­کردند بنابر این دائماً در تلاش بودند تا آنان را از سر راه خود بردارند؛ از این رو می­بینیم وقتى مردم با محمّد مهدى خلیفه عباسى بیعت کردند نیمه شب از پى حمید بن قحطبه فرستاد به او […]

ادامه مطلب