دایره المعارف اسلام پدیا » امام هادی (ع)
منوی اصلی

خلفای عباسی معاصر با امام هادی (ع)

امام هادی (ع) در مدت امامت خود با چند تن از خلفای عباسی هم عصر بود که به ترتیب زمان عبارت اند از: ۱٫ معتصم، برادر مأمون (۲۱۷ – ۲۲۷). ۲٫ واثق، پسر معتصم (۲۲۷ – ۲۳۲). ۳٫ متوکل، برادر واثق (۲۳۲ – ۲۴۸). ۴٫ منتصر، پسر متوکل (۶ ماه). ۵٫ مستعین، پسر عموی منتصر […]

ادامه مطلب

امام هادی (ع) و زیارت جامعۀ کبیره

یکی از آثار ماندگار و ارزشمند امام هادی (ع) زیارت جامعه کبیره است که متقن ترین متن در «امام شناسی» است. زیارت جامعه که دارای مضامین بسیار عالی است و از زبان امام هادی (ع) و در پاسخ به خواستۀ یکی از ارادتمندان اهل بیت (ع) صادر شده، اگر چه به شیوۀ خطابی و گفتاری […]

ادامه مطلب