امام سجاد و دستگیری از درماندگان

امام سجاد (زین العابدین) (علیه السلام) و دستگیری از درماندگان
یکی از فعایت های اجتماعی و ابعاد درخشان زندگانی امام چهارم (علیه السّلام)، خدمات اجتماعی آن حضرت در آن عصر تاریک است. این خدمات، چه در ایام بحرانی و پرآشوب مدینه مانند روزهای «فاجعه حره» و چه در مواقع آرامش که نیازمندان و تهیدستان در… اطلاعات بیشتر