دایره المعارف اسلام پدیا » امام سجاد و دستگیری از درماندگان
منوی اصلی

امام سجاد (زین العابدین) (علیه السلام) و دستگیری از درماندگان

یکی از فعایت های اجتماعی و ابعاد درخشان زندگانی امام چهارم (علیه السّلام)، خدمات اجتماعی آن حضرت در آن عصر تاریک است. این خدمات، چه در ایام بحرانی و پرآشوب مدینه مانند روزهای «فاجعه حره» و چه در مواقع آرامش که نیازمندان و تهیدستان در انتظار دست نوازشگری بودند که با لطف و کرم به […]

ادامه مطلب