searchicon
امام زادگان قم

امام زادگان قم

سایر امام زادگان قم
از میان امام­زادگان زیادی که در قم و حومه آن مدفون می باشند، فقط به تعدادی از آنان اشاره می کنیم: 1- شاه­زاده احمد قاسم (در محله دروازه قلعه) 2- شاه­زاده جمال الدين (در ابتدای جاده اراک) 3- امام­زاده هادى و مهدى (واقع در قريه… اطلاعات بیشتر