امام رضا و حضور در صحنه سیاست

دلایل پذیرش ولایتعهدی از سوی امام رضا (علیه السلام)
با توجه به این که امام رضا (علیه السلام) به هیچ عنوان راضی به پذیرش ولایتعهدی نبود؛ ازاین رو باید دید چه عواملی موجب شد که امام تن به این امر بدهد. در این جا به بعضی از آن عوامل اشاره می شود: 1. حفظ… اطلاعات بیشتر