امام باقر

امام باقر

پدر امام صادق (ع)
پدر بزرگوار حضرت صادق (ع)، امام محمدباقر (ع) فرزند حضرت زین العابدین (ع) امام چهارم شیعیان می باشد. برای اطلاع بیشتر به مدخل امام محمد باقر (ع) از همین سایت مراجعه فرمایید. اطلاعات بیشتر
امام صادق(ع)
انتساب فقه شیعه به امام صادق (ع) تردیدی نیست که تشیع همان حقیقت راستین اسلام است که مؤسس آن پیامبر اسلام (ص) است که امت را به متابعت از علی (ع) و اهل بیت (ع) رهنمون شده است تا بتوانند از این در بر شهر… اطلاعات بیشتر