دایره المعارف اسلام پدیا » الوهیت عیسی
منوی اصلی

دیدگاه محققان اسلامی در مورد الوهیت مسیح

در مورد الوهیت مسیح، به ادلۀ مختلفی تمسک شده است که ما بر آنیم آن ادله را فراتر بحث نموده و به نقد و بررسی آن بپردازیم. اصولاً، به این مسئله می توان از دو زاویۀ مختلف نگریست: نگاه اول انکار اعتبار عهد عتیق و عهد جدید به طور کلی به نظر محققین اسلامی (و […]

ادامه مطلب

اعتقاد مسیحیت و اسلام در باره فرزند داشتن خدا

در سورۀ توحید آمده است: “خداوند صمد است (خداوندى است که همه نیازمندان قصد او مى‏کنند)،[۱] نه کسی را زاییده و نه از کسی زاییده شده است”. بعضی از مفسران قرآن، آیۀ “لم یلد و لم یولد” را تفسیر واژۀ “صمد” می دانند؛[۲] یعنی معنای این که خداوند صمد است، آن است که نه کسی […]

ادامه مطلب

چگونگی پیدایش و رشد تثلیث

فقدان نص بر تثلیث و محدودیت و اجمال عبارات مربوط به الوهیت عیسی، مسیحیان را بر آن داشت که اصطلاح «پسر خدا» را در مورد آن حضرت توسعه دهند و این اصطلاح را از معنای تشریفی به معنای حقیقی متحول کنند. البته آنان تا سه قرن در باب الوهیت عیسی اختلاف داشتند. هنگامی که اوایل […]

ادامه مطلب

اثبات تثلیث در کتاب مقدس

تثلیث یکی از اعتقادات بنیادین مسیحیت است که بر اساس آن خدای یگانه در سه شخص (اقنوم)؛ خدای پدر، خدای پسر (که در عیسی مسیح تجسم پیدا کرد) و خدای روح‌القدس می‌باشد. این سه، ذات یکسانی دارند، اما از هم متمایز می‌باشند. کتاب مقدس مسیحیان شامل عهد قدیم و عهد جدید، هر دو دلالت بر […]

ادامه مطلب