القاب قم

القاب قم
قم از جمله شهرهايى است كه القاب[1] متعدد به آن داده شده است؛ و اين القاب مانند القابى كه به ديگر شهرهاى اسلامى داده اند، مفهوم دينى و مذهبى دارد. آنچه از القاب قم در آثار نويسندگان از دوره مغول به بعد ذکر شده است… اطلاعات بیشتر
القاب قم
قم از شهرهايی است كه لقب ‌های متعددی به آن داده شده و شامل مفاهیم دينی و مذهبی هستند. آن القاب عبارتنداز: حرم اهل بیت (علیهم السّلام)،[1] عشّ آل محمد (علیهم السّلام)،[2] دار المؤمنين، دار العبادة، دار الموحدين، دار العلم، خاک فرج، مدينة المؤمنين‌، بلدة… اطلاعات بیشتر