دایره المعارف اسلام پدیا » القاب خواجه نصیر الدین طوسی
منوی اصلی

فلسفه اسامی، القاب و شهرت خواجه نصیر الدین طوسی

مشهورترین لقب وی؛ «نصیر الدین» است. علت ملقب شدن خواجه به این لقب را این گونه گفته اند: هنگامی که در طوس از فیض وجود استاد بیبهره شد، دایی پدرش «نصیرالدین عبدالله بن حمزه» که تبحر ویژه ای در علوم رجال، درایه و حدیث داشت، به طوس آمد و محمد که هر لحظه، عطش علمیاش […]

ادامه مطلب

اسامی و القاب مشهور خواجه نصیر الدین طوسی

نام او؛«محمد بن محمد بن حسن»کنیه اش‏؛«ابوجعفر» و دارای القابی چون؛ «فخر شیعه امامیه، أفضل حکماء و متکلمین، سلطان علماء و محقّقین، علّامه بشر، عقل حادى عشر (یازدهم)، محقّق اجل، وزیر اعظم است،[۱]اما مشهورترین القاب او عبارتند از: «نصیرالدین»، «محقق طوسی»، «استاد البشر»، «خواجه»،«عقل حادی عشر»، «ارسطوی ثانی»و «معلم ثالث».[۲] [۱]. قمى‏، شیخ عباس، ‏الفواید […]

ادامه مطلب