السید الهادی

علل پیدایش فرقه دروزیه
تا زمان امامت «الحاكم بامر الله»، گروه اسماعيليه، يک فرقه بودند و هيچ گونه انشعابى در ميان آنان نبود، ولى پس از مرگ حاكم، گروهى به خدايى او اعتقاد پيدا كردند و گفتند او از ديده ها پنهان شده است. آنان گروهى هستند که بعدها… اطلاعات بیشتر
فرقه دروزیه
یکی از فرقه‌های منشعب از اسماعیلیه، «فرقه دروزیه» است. دروز جمع درزی است. در عرف عام به ضم دال خوانده شده، امّا تلفظ صحیح آن، به فتح می‌باشد. ظاهرا این کلمه، تركی و به معناى خیاط است، و از واژه‌هایی است که داخل زبان عربی… اطلاعات بیشتر