دایره المعارف اسلام پدیا » الحاکم بامر الله
منوی اصلی

علل پیدایش فرقه دروزیه

تا زمان امامت «الحاکم بامر الله»، گروه اسماعیلیه، یک فرقه بودند و هیچ گونه انشعابى در میان آنان نبود، ولى پس از مرگ حاکم، گروهى به خدایى او اعتقاد پیدا کردند و گفتند او از دیده ها پنهان شده است. آنان گروهى هستند که بعدها به نام «دروزیه» در لبنان، فلسطین اشغالى و سوریه شهرت […]

ادامه مطلب