دایره المعارف اسلام پدیا » اقدامات مؤمن آل فرعون
منوی اصلی

تقیه مهم ترین اقدام مؤمن آل فرعون

شاید بتوان تقیه را مهم ترین اقدام مؤمن آل فرعون برای مبارزه در راه خدا را ذکر کرد. «تقیه» یا «کتمان عقیده باطنی» بر خلاف آنچه بعضی می پندارند به معنی ضعف و ترس و محافظه کاری نیست، بلکه غالبا به عنوان یک وسیله مؤثر برای مبارزه با زورمندان و جباران و ظالمان مورد استفاده […]

ادامه مطلب

مؤمن آل فرعون و انذار قوم

از جمله اقدامات مؤمن آل فرعون، انذار همراه با یادآوری قوم خود بود. قرآن کریم در این رابطه طی چند آیه از زبان وی می فرماید: «و مرد مؤمنى از آل فرعون که ایمان خود را پنهان مى‏داشت گفت: «آیا مى‏خواهید مردى را بکشید باین دلیل که مى‏گوید: پروردگار من «اللَّه» است، در حالى که […]

ادامه مطلب

شیوه های تبلیغی مؤمن آل فرعون

یکی از اقدامات مؤمن آل فرعون در راستای ایمان خود به خداوند و برای اجرای دستورات الهی؛ شیوه های تبلیغی او است. از جمله روش های او می توان به موارد ذیل اشاره کرد: فعالیت پنهانی برای دعوت افراد به حق و حقیقت. قرآن کریم در برخی آیات به این نکته اشاره دارد.[۱] بیان منطقی […]

ادامه مطلب