دایره المعارف اسلام پدیا » اقدامات فرهنگی بنی امیّه
منوی اصلی

‏آثار و اقدامات تاریخی بنی امیّه

آثار و اقدامات تاریخی خاندان بنی امیّه را، می توان در دو بخش مورد بحث قرار داد: آثار و اقدامات تاریخی بنی امیّه به صورت کلی، به نحوی که شامل همه خلفا و کارگزاران این خاندان می شود. آثار و اقدامات تاریخی خلفا و کارگزاران بنی امیّه به صورت تفکیک شده و مستقل از یکدیگر. […]

ادامه مطلب