افکار و عقاید شیطان پرستی

فرقه شیطان پرستی
چکیده مقاله فرقه شیطان پرستی «شيطان پرستی»؛ به معنای پرستش شيطان به عنوان قدرتی بسيار قوی‌تر و مؤثرتر از قدرت واقعی؛ یعنی خداوند متعال می باشد. در این عقیدۀ باطل، شيطان به عنوان نماد قدرت و حاکميت بر روی زمين و قدرتی به عنوان برترين… اطلاعات بیشتر